Uchwała Nr LVII/643/17 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Uchwała Nr LVII/643/17.pdf