Uchwała Nr LVII/647/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 w Mosinie

Uchwała Nr LVII/647/17.pdf