Uchwała Nr LVII/648/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Mosinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Mosinie

Uchwała Nr LVII/648/17.pdf