Uchwała Nr LVII/651/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową „Pod Lipami” w Krosinku

Uchwała Nr LVII/651/17.pdf