Uchwała Nr LVII/654/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Rogalinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

Uchwała Nr LVII/654/17.pdf