Uchwała Nr LVII/657/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 września 2017 r. (data wpływu: 29 września 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.120.2017) na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w M

Uchwała Nr LVII/657/17.pdf