Uchwała Nr LVII/658/17 dotycząca przekazania skargi z dnia 28 września 2017 r. (data wpływu: 29 września 2017 r., numer porządkowy: BR.1511.28.2017) Wojewodzie Wielkopolskiemu

Uchwała Nr LVII/658/17.pdf