Uchwała Nr LVII/660/17 w sprawie odwołania radnej Małgorzaty Rajkowskiej ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr LVII/660/17.pdf