Zarządzenie Nr GG.00501.135.2017.AS z dnia 31 października 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr GG.00501.135.2017.AS z dnia 31 października 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej