Podatki i opłaty lokalne na rok 2018

Uchwała Nr LVII/641/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

Uchwała Nr LVII/642/17 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf

Uchwała Nr LVII/643/17 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.pdf

Uchwała Nr LVII/644/17 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2018.pdf