Zarządzenie Nr GG.00501.147.2017.AS z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr GG.00501.147.2017.AS z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej