Zarządzenie Nr IK. 00501.146.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 00501.146.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków na „DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU DO BACKUP'U NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W MOSINIE"