Zarządzenie Nr IK. 00501.136.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 00501.136.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków „Modernizacje świetlic wiejskich w Borkowicach, Daszewicach i Mieczewie"