Zarządzenie Nr IK. 00501.134.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 października 2017 r.

Zarządzenie Nr IK. 00501.134.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków pn. „MODERNIZACJA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO WRAZ Z REMONTEM SERWEROWNI ORAZ DOSTAWĄ I WDROŻENIEM SYSTEMU DO BACKUP'U NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W MOSINIE"