Zarządzenie Nr IK. 00501.149.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr IK. 00501.149.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków na „Wykonanie dokumentacji  projektowej budowlano-wykonawczej budowy ulicy Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego i Kazimierza Wielkiego wraz z odwodnieniem w m. Mosina"