Zarządzenie nr 00501.145.2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2018

Zarządzenie nr 00501.145.2017
z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2018

treść zarządzenia