Zarządzenie nr 00501.144.2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2022

Zarządzenie nr 00501.144.2017
z dnia 10 listopada 2017 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2022

treść zarządzenia