Zarządzenie Nr BZPE.110.00501.2017.MS z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie procedury gospodarowania i dokonywania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zarządzenie Nr BZPE.110.00501.2017.MS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie procedury gospodarowania i dokonywania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.