Zarządzenie Nr GG.00501.154.2017.AS z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.154.2017.AS z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę