Zarządzenie Nr GG.00501.156.2017.RS z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr GG.00501.156.2017.RS z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy
 
Załącznik nr 1 wykaz nieruchmości przeznaczonych do dzierżawy