Uchwała Nr LIX/701/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 27 października 2017 r. (numer porządkowy: BR.1510.133.2017) na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr LIX/701/17.pdf