Zarządzenie Nr GG.00501.164.2017.RS z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr GG.00501.164.2017.RS z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Załącznik nr 1 wykaz nieruchmości przeznaczonych do dzierżawy