Uchwała Nr LX/719/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 listopada 2017 r. (data wpływu: 29 listopada 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.146.2017) na Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała Nr LX/719/17.pdf