Zarządzenie nr BR.00501.170.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Mieczewo

Zarządzenie nr BR.00501.170.2017.pdf