Zarządzenie nr FB.0050.7.2018.EWz dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na tere

Zarządzenie nr FB.0050.7.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 stycznia 2018 r.  
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2018 roku.

treść zarządzenia