Odbiór przeterminowanych leków

Odbiór przeterminowanych leków

Burmistrz Gminy Mosina uprzejmie informuje, iż od stycznia 2017 r. odbiorem przeterminowanych leków i opakowań po lekach z aptek zajmuje się Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie.

Odbiór w/w odpadów odbywa się bezpłatnie z częstotliwością 1 raz w miesiącu.

Leki zbierane są w specjalnych pojemnikach w aptekach, a następnie poddawane są termicznej utylizacji.

Każdy Mieszkaniec ma możliwość bezpłatnego oddania do apteki przeterminowanych leków i opakowań po lekach.


Można wrzucać
 do nich zarówno pastylki, drażetki, maści, jak i leki płynne oraz aerozole. Zabronione jest wrzucanie igieł, igłostrzykawek i termometrów. Mile widzianym jest wrzucanie leków BEZ OPAKOWAŃ !! - niezabrudzone papierowe opakowania lekarstw oraz ulotki można wrzucić do worka lub pojemnika na surowce wtórne.

Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia ludzi. Części składowe leków stanowią środki szkodliwe lub trucizny, które są groźne dla organizmu ludzkiego. Są też
szkodliwe dla środowiska, ponieważ pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Związki zawarte w lekach są bardzo trwałe, przedostając się do wód lub gleb potrafią je skazić na dziesięciolecia. Część toksyn pochodzących z lekarstw, może biokumulować się w komórkach organizmów żywych, stanowiąc dla nich zagrożenie.

WYKAZ APTEK, W KTÓRYCH MIESZKAŃCY MOGĄ BEZPŁATNIE ODDAĆ PRZETERMINOWANE LEKI ORAZ OPAKOWANIA PO LEKACH

L.p.:
Lokalizacja
1
Apteka „NATURA", Pl. 20 Października 25, 62-050 Mosina,
2
Apteka „STARA APTEKA", Pl. 20 Października 3, 62-050 Mosina
3
Apteka „MACIERZANKA", ul. Mostowa 10, 62-22 Rogalinek
4
Apteka „NIEZAPOMINAJKA", ul. Dworcowa 2, 62-050 Mosina
5
Apteka „POFARMA", ul. Śremska 1, 62-050 Mosina
6
Apteka „PARKOWA", ul. Krotowskiego 16A/55, 62-050 Mosina
7
Apteka „QUERCUS", ul. Kórnicka 8, 62-022 Świątniki
8
Apteka SZAŁWIA", ul. Główna 2, 62-050 Krosno
9
Apteka „GENCJANA", ul. Nektarowa 1, 62-050 Krosno
10
Apteka „ESKULAP", ul. Strażacka 1, 62-053 Pecna
11
Apteka „PRZY KRZYŻU", ul. Poznańska 5A, 62-022 Daszewice
12
Punkt Apteczny „PRABABKA", Babki 4C
13
Apteka „Kormed", ul. Poznańska 76, 61-160 Czapury

Przeterminowane leki oraz opakowania po lekach można też nieodpłatnie oddać w bezpieczny dla środowiska sposób do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Gminy Mosina, przy ul. Sowinieckiej 6G, 62-050 Mosina (e-mail: wywozy@pukmosina.pl, tel. 618132-321, w. 41, 697-888-420).