Uchwała Nr LXII/728/18 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego i Leśmiana w Mosinie

Uchwała Nr LXII/728/18.pdf