Uchwała Nr LXII/736/17 w sprawie wyrażenia zgody Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi z siedzibą w Babkach, na nieodpłatne umieszczenie herbu Gminy Mosina na sztandarze jedno

Uchwała Nr LXII/736/18.pdf