Zarządzenie nr BZPE.00501.165.2017.KL z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych szkól podstawowych na terenie Gminy Mosina

Zarządzenie nr BZPE.00501.165.2017.KL
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych szkól podstawowych na terenie Gminy Mosina.