Kontrola działalności

Kontrola działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie jest dokumentowana w księgach kontroli oraz w protokołach kontroli prowadzonych przez Urząd Miejski w Mosinie w ramach audytu wewnętrznego, Rejonową Izbę Obrachunkową, Urząd Skarbowy oraz NIK. 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022