Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sasinowo w dniu 21.06.2018 r.

Protokół.pdf