Zarządzenie Nr BZP.0050.91.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BZP.0050.91.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - „Remont szatni w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie"