Zarządzenie Nr GG.0050.88.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych stanowiących drogi

Zarządzenie Nr GG.0050.88.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych stanowiących drogi