Zarządzenie nr 00501.83.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na 2018 r.

Zarządzenie nr 00501.83.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na 2018 r.

treść zarządzenia