Zarządzenie Nr BZP.0050.99.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BZP.0050.99.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - Budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy Mosina -  Cz. II