Zarządzenie Nr GG.0050.104.2018 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr GG.0050.104.2018 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej