Zarządzenie Nr GG.0050.106.2018 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Pecnej przy ul. Różanej

Zarządzenie Nr GG.0050.106.2018 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Pecnej przy ul. Różanej