Zarządzenie Nr GG.0050.107.2018 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krosinku przy ul. Czeremchowej - Lipowe

Zarządzenie Nr GG.0050.107.2018 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krosinku przy ul. Czeremchowej - Lipowej