Zarządzenie Nr OP.0050.103.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 lipca 2018 r.

Zarządzenie Nr OP.0050.103.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr OP.0050.98.2018 BG z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie odwołania Pani Grażyny Bartkowiak ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie