Zarządzenie Nr BZP.0050.117.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BZP.0050.117.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków -„Remont szatni w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie"