Zarządzenie Nr OŚ.00501.121.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 sierpnia 2018 roku

 Zarządzenie Nr  OŚ.00501.121.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 7 sierpnia 2018 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i 1000), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż drewna, pozyskanego z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina,

Zwaną dalej komisją.

§ 2

Na członków komisji powołuję:

  1. Dominikę Grząślewicz-Gabler,
  2. Martynę Tonińską.

§ 3

 

Spośród członków komisji powołuję Dominikę Grząślewicz-Gabler jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Martynę Tonińską jako sekretarza komisji.

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.