Uchwała Nr LXXII/861/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała Nr LXXII/861/18.pdf
Załączniki do
Uchwały Nr LXXII/861/18.pdf