Uchwała Nr LXXIII/869/18 zmieniająca Uchwałę Nr LXV/756/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mosina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybie

Uchwała Nr LXXIII/869/18.pdf