Uchwała Nr LXXIII/870/18 zmieniająca Uchwałę Nr LXVII/774/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Mosina, ustalenia ich numerów, granic

Uchwała Nr LXXIII/870/18.pdf