Zarządzenie Nr BZP.0050.122.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BZP.0050.122.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - „Budowa kanalizacji deszczowej w Daszewicach - ul. Poznańska cz. gminna etap I"