Zarządzenie nr GG.0050.124.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy - Dyamczewo Nowe, Pecna, Radz

Zarządzenie nr GG.0050.124.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy - Dymaczewo Nowe, Pecna, Radzewice

Załączniki:
1) Zarządzenie - pdf
2) Wykaz - pdf
3) Ogłoszenie - pdf