Zarządzenie Nr GG.0050.131.2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ulic Wodna - Pader

Zarządzenie Nr GG.0050.131.2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży,
położonych w Mosinie w rejonie ulic Wodna - Paderewskiego