Zarządzenie Nr GG.0050.132.2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie przy ul. Kossaka-Wyspiańskie

Zarządzenie Nr GG.0050.132.2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie przy ul. Kossaka-Wyspiańskiego