Komunikat o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych

KOMUNIKAT
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z dnia 28 września 2018 r.

o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miejskiej w Mosinie, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
Na podstawie art. 180 § 1 pkt 7 w związku z art. 408 pkt 3 i art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie przyzna w drodze losowania numery, zarejestrowanym w wyborach do rady miejskiej listom kandydatów komitetów wyborczych, niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego.

Publiczne losowanie numerów list zostanie przeprowadzone w dniu 1 października 2018 r. o godz. 16.00, w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie (budynek Urzędu Miejskiego w Mosinie - pok. nr 20 (Salka Radnego)).

Informacja o przyznanych numerach zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie komunikatu w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie: Stanisław Chrust