Zarządzenie Nr 6/2004 z 4.II.2004 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 lutego 2004 r., w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie nr 6/2004.pdf